Άσανα

Aum Home Yoga logo

Μεγάλη έμφαση δίνεται στις μέρες μας στις άσανα, asana, (σωματικές ασκήσεις) λόγω “εξαμερικανισμού” της γιόγκα και κυριαρχίας της οπτικοποίησης των πάντων, ή του «φαίνομαι, άρα υπάρχω» της σημερινής κουλτούρας. Είκοσι χρόνια μετά από την αντίληψη ότι πρόκειται για μια ειδωλολατρική, αιθεροβάμονα & επικίνδυνη πρακτική, έρχεται σήμερα εύκολα ο συνειρμός ότι yoga= ένα ωραίο & λυγερό κορμί σε στάσεις ακροβατικές. Περάσαμε από τον μεσαιωνικό σκοταδισμό λόγω πλήρους άγνοιας στην ψευδαίσθηση ότι καλή yoga είναι η επιτυχής αναστροφή στην Adho-Mukha-Vrkshasana. Το μέρος έχει αντικαταστήσει το όλο, αφού η έμφαση δίνεται μόνο στο ένα από τα οκτώ μέρη της raja yoga του Patanjali.

Το «sthira-sukham asanam» εμπεριέχει το νόημα των ασκήσεων yoga: σταθερότητα και άνεση σε μια θέση που μπορεί να διαρκεί από μερικά δευτερόλεπτα έως και λεπτά (συνήθως 2’-3’) μέχρι κάποιες ώρες. Ο όγκος των άσανα σύμφωνα με τις Ινδικές γραφές (Goraksa Samhita, Hatha Pradipika, Gheranda Samhita) είναι τέτοιος που να μπορεί να αντιστοιχεί στα 8.400.000 διαφορετικά είδη ζωής στον πλανήτη μας. Ωστόσο, οι βασικές ασκήσεις που δίνονται σ’ αυτά είναι 84 στον αριθμό.

Χάρη σ’ αυτές τις βασικές ασκήσεις, αλλά και σε πολλές άλλες ακόμα που αναπτύχθηκαν από σχολές του προηγούμενου αιώνα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου, έχουμε μια πληθώρα άσανα που λόγω πολλών παραλλαγών ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε σώματος και κάθε ηλικίας.

« 1 από 3 »