Όροι παρακολούθησης ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων

Μολονότι η γιόγκα μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία κάποιου, ο βαθμός που αυτό μπορεί να συμβεί εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Ο λόγος είναι ότι στην Δύση ως γιόγκα εννοούμε μόνο ή κατά κύριο λόγο τη σωματική άσκηση.

Αντίθετα στην Ινδία, όπου γεννήθηκε η γιόγκα, υπάγεται από το 2014 στο Υπουργείο παραδοσιακών και ολιστικών Ιατρικών Πρακτικών, AYUSH και συμπεριλαμβάνεται με τις παραδοσιακές ινδικές ιατρικές, «Αγιουρβέδα» και «Σίντα», την ιατρική του Ιπποκράτη «Γιουνάν» & την «Ομοιοπαθητική». Στην περίπτωση αυτή όμως, δεν μιλάμε για σωματική άσκηση μόνο ή και καθόλου, αλλά για συνέργεια σώματος, τρόπου ζωής, τρόπου σκέψης και δράσης. Έτσι μόνο, μπορούμε να περιμένουμε «θαυματουργά αποτελέσματα» στο σύνολο του ανθρώπινου οργανισμού και πιο συγκεκριμένα στο μυοσκελετικό, κυκλοφορικό, καρδιο-αναπνευστικό, ενδοκρινολογικό, ανοσοποιητικό και νευρικό μας σύστημα.

Διαφορετικά, έτσι όπως προβάλλεται και καθιερώνεται η γιόγκα στη Δύση με μία/έναν δασκάλα/ο με πολλούς –ίσως και χιλιάδες- μαθητές σε όλον τον κόσμο, τις περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσει ή συμπληρώσει την ιατρική γνωμάτευση, όπως συμβαίνει στην Ινδία, επειδή αυτή, η «δυτικοφτιαγμένη» γιόγκα, δεν επαρκεί.

Ενώ λοιπόν, η γιόγκα -και εν προκειμένω, η χάτα γιόγκα- είναι μία πρακτική που διδάσκεται παραδοσιακά σε κλειστό αριθμό μαθητών για να μπορεί ένας έμπειρος δάσκαλος να επιτηρεί όσο καλύτερα τους μαθητές του, εντούτοις στο ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.

Έτσι, για τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα εφόσον απευθύνονται σε ευρύ και άγνωστο στην δασκάλα κοινό, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να τοποθετήσουν τον εαυτό τους εκεί που είναι και όχι εκεί που θα θέλανε να είναι. Αναγκαστικά λοιπόν, αποκλείονται από τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα όσοι χρήζουν ειδικής επιστασίας και εξατομικευμένων οδηγιών, όσοι δηλαδή έχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω παθήσεις, ενώ επίσης δεν συνιστάται η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων στις ελαφρύτερες των παρακάτω περιπτώσεις:

 • Καρκίνο
 • Καρδιοαγγειακές διαταραχές
 • Νευρολογικές διαταραχές
 • Ενδοκρινολογικές διαταραχές
 • Αναπνευστικά προβλήματα
 • Εγκυμοσύνη
 • Επιλόχειο διάστημα
 • Παθήσεις στην σπονδυλική στήλη
 • Κήλη/ες μεσοσπονδύλιου/ων δίσκου/ων
 • Σπονδυλολίσθηση
 • Μάγκωμα ή άλλη βλάβη στα νεύρα
 • Ισχυαλγία
 • Μυοσκελετικά προβλήματα (φλεγμονές, τενοντίτιδες, τραυματισμοί)
 • Ασταθείς, χαλαρές αρθρώσεις

Στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις, συνιστάται μόνο μετά από γνωμάτευση ειδικού γιατρού να παρακολουθήσετε μαθήματα υπό την επιστασία κάποιας/ου δασκάλας/ου.

Κυριακή Κυριακίδου

Πηγή: Borg-Olivier S., Machliss B. 1995-2013. Applied Anatomy & Physiology of Yoga, YogaSynergy Pty Limited, Waverley, 380pp.

© Copyright 2014 - 2020 Κυριακή Κυριακίδου - All rights reserved.