αφύπνιση

Sankalpa για το Είκοσι Είκοσι 1

Στο Είκοσι Είκοσι 1 εύχομαι η ανθρωπότητα να είναι περισσότερο έτοιμη τόσο για την αποδέσμευσή της από το παρελθόν που εξυπηρετούσε μόνο την πατριαρχία, τον συντηρητισμό, τη θεοκρατία, τον δογματισμό, τον φόβο, την διανοητικότητα, τον διαχωρισμό, την εκλογίκευση, την αλαζονεία και την ανταγωνιστικότητα όσο και για την υιοθέτηση νέων, παν-περιεκτικών…

Εαρινή Ισημερία

Εαρινή Ισημερία, όταν τα δύο ισορροπούν μετά, τί; Με την Εαρινή Ισημερία καθιερώνεται η απαρχή του Νέου Έτους σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, που διατηρούν την παράδοση ως έχει και σήμερα – όπως σε συγκεκριμένες περιοχές της Ινδίας αλλά και σε άλλες εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας – ενώ σε λιγότερο παραδοσιακές…

© Copyright 2014 - 2020 Κυριακή Κυριακίδου - All rights reserved.