Είκοσι Είκοσι Ένα

Sankalpa για το Είκοσι Είκοσι 1

Στο Είκοσι Είκοσι 1 εύχομαι η ανθρωπότητα να είναι περισσότερο έτοιμη τόσο για την αποδέσμευσή της από το παρελθόν που εξυπηρετούσε μόνο την πατριαρχία, τον συντηρητισμό, τη θεοκρατία, τον δογματισμό, τον φόβο, την διανοητικότητα, τον διαχωρισμό, την εκλογίκευση, την αλαζονεία και την ανταγωνιστικότητα όσο και για την υιοθέτηση νέων, παν-περιεκτικών…

© Copyright 2014 - 2020 Κυριακή Κυριακίδου - All rights reserved.