Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Εαρινή Ισημερία

Εαρινή Ισημερία – σταθμός στην πνευματική εργασία H καθιέρωση της απαρχής του Νέου Έτους με την Εαρινή Ισημερία σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, που είτε διατηρούν την παράδοση ως έχει και σήμερα – όπως σε συγκεκριμένες περιοχές της Ινδίας αλλά και σε άλλες εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας – είτε έχει μεταμφιεστεί σε…

© Copyright 2014 - 2020 Κυριακή Κυριακίδου - All rights reserved.