απαιτήσεις καθημερινότητας

χωρίς σιωπή

Παραβλέπουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, προσπαθώντας να αποκριθούμε στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς μας αυτόματα, χωρίς επεξεργασία, χωρίς σιωπή. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς με την εικόνα του καλού & ικανού εαυτού μας που παγώνουμε στη σκέψη της απουσίας αυτής της αναγνώρισης. Σε ποιανού το βλέμμα, στων άλλων ή στο δικό…

© Copyright 2014 - 2020 Κυριακή Κυριακίδου - All rights reserved.