νέα θέαση

Η ετήσια απογραφή

Στη Νέα Χρονιά να είμαστε ώριμοι να επιτρέψουμε τις απαραίτητες για την πνευματική μας εξέλιξη αλλαγές στη ζωή μας! Και όπως συμβαίνει με κάθε αλλαγή, με κάθε νέο ξεκίνημα, με μια νέα συνήθεια, μάς εμπνέει γιατί ανανεώνει τη θέασή μας, πράγμα αρκετό για να αισθανόμαστε πιο δημιουργικοί, πιο φρέσκοι, με…

© Copyright 2014 - 2020 Κυριακή Κυριακίδου - All rights reserved.